Strona Główna Strona Główna
 
- OFERTY PRACY - W JW W 2014 ROKU
2014-01-15 08:51:10
..:: 17 Brygada Zmechanizowana ::.W 2014 ROKU ROZPOCZĘŁA ZINTENSYFIKOWANY NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJKOWEJ

Informujemy, że  17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
(JW 5700 w MIĘDZYRZECZU)
przeprowadza w każdy wtorek od godz. 8.00 kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i  szeregowych zawodowych praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych,
mile widziani kandydaci  posiadający specjalistyczne uprawnienia np. 
(kierowca kat. C , C+E. elektromechanik, ślusarz, kowal,ratownik medyczny,itp.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 5700

 ul. Wojska Polskiego 17

66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. (95) 741-42-65, (95) 741-42-66


  

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów (żołnierzy rezerwy)  do służby w korpusie szeregowych zawodowych w różnych specjalnościach wojskowych.        


 Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa;służba przygotowawcza (zaliczone ćwiczenia wojskowe)

-  stopień wojskowy  - podoficerski , szeregowy lub starszy szeregowy;

-  wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa;

-  wysoka sprawność fizyczna oraz odporność na stres, zmęczenie i trudne warunki klimatyczne (ze względu na możliwość służby poza granicami kraju);


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
  • dowód osobisty, książeczka wojskowa;
  • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje
    (w przypadku ich posiadania);
  • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w sprawdzianie ze sprawności fizycznej.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

- rozmowę kwalifikacyjną;

- analizę dokumentów personalnych;

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na   drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

  

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z WKU w Inowrocławiu
tel.
(52) 35 96 753, 754  lub osobisty (pokój 4) w celu weryfikacji specjalności wojskowych oraz ujęcia na listę osób zainteresowanych kwalifikacjami.

UWAGA: Osoby zainteresowane kwalifikacjami zamieszkujące poza terenem administrowanym przez WKU w Inowrocławiu powinny zgłosić się do swoich macierzystych WKU.